NAŠA SLOBODA

Sloboda

UNIVERZALNI SIMBOL „SLOBODA“

POZIVA NA OTPOR I BORBU PROTIV AGRESIVNOG GLOBALISTIČKOG SISTEMA VREDNOSTI KOJI NAMEĆE NOVI SVETSKI POREDAK.

NOSI U SEBI TEŽNjU ZA OPŠTOM SLOBODOM ČOVEKA.

PROMOVIŠE TRADICIONALNE VREDNOSTI PORODICE KAO OSNOVNE ĆELIJE SVAKOG DRUŠTVA.

SPAJA POJEDINCE, RAZLIČITE GRUPE, ORGANIZACIJE, NACIONALNE PRIVREDNE KOMPANIJE ITD, U NOVU SNAGU DRUŠTVA.

RAZBIJA STRAH KOD LjUDI I ŠIRI NOVE HORIZONTE SLOBODE.

MOŽE SE KORISTITI SAMOSTALNO KAO I U KOMBINACIJI SA AUTOHTONIM PATRIOTSKIM I ANTIGLOBALISTIČKIM SIMBOLIMA ALI I SA SVIM DRUGIM NACIONALNIM DRUŠTVENIM I PRIVREDNIM SIMBOLIMA.

ZAŠTIĆEN JE NA NACIONALNOM I MEĐUNARODNOM NIVOU
ESTETSKI PRIMAMLjIV TE KAO TAKAV VEOMA PRIJEMČIV ZA LjUDE I POGODAN ZA OPŠTU UPOTREBU.

SLIKA GOVORI VIŠE OD HILjADU REČI!

UNIVERZALNI SIMBOL SLOBODA

POSTAJE TREND U SVAKOM DRUŠTVU I

BREND NA NACIONALNOM TRŽIŠTU.